Konopí seté není marihuana

Pokud se vysloví konopí, většině lidí se okamžitě vybaví marihuana, nicméně to není správné, takže se v rámci tohoto článku pokusíme o vysvětlení rozdílu mezi konopím a marihuanou.

Konopí i marihuana se používají jako názvy pro konopné rostliny. Jestliže zadáme slovo konopí do internetového vyhledávače, uvidíme typický sedmicípý list nebo bong zaplněný bílým kouřem. Čím se tedy ve skutečnosti rostliny odlišují a co mají společného?

Genetika

V části zdrojů se uvádí, že konopí patří k nejstarším domestikovaným rostlinám. V průběhu dějin lidé pěstovali různé druhy konopí – pro průmyslové i pro lékařské využití. Vysoké, mohutné rostliny se pěstovaly už v raných civilizacích pro různé varianty jídel, olejů a textilií (např. lana nebo tkaniny). Tyto rostliny se pěstovaly souběžně s dalšími rostlinami, jež měly obdobné či stejné vlastnosti jako konopí. To vedlo až k vývoji konopí, jaké známe v současnosti.

Některé z druhů konopí byly uznány za psychoaktivní. Ty se následně užívaly výhradně k lékařským a náboženským účelům. To vše vedlo ke vzniku marihuany, tak jak ji známe dnes.

Jedna kanadská firma, jež se specializuje na pěstění konopí, uvedla, že základní rozdíl mezi konopím a marihuanou je genetické a kultivační prostředí. Vědci věří, že časné oddělení konopí vedlo ke dvěma různým rostlinám konopí. Tyto druhy jsou nyní známy jako Cannabis sativa a Cannabis indica.

Obsah THC

Obsah THC je dalším důležitým bodem, v němž se konopí s marihuanou odlišuje.

Marihuana totiž obsahuje jedinečné látky zvané kanabinoidy. V rostlině existuje nejméně šedesát různých kanabinoidů, z nichž tím nejznámějším je THC. To je také látka, kvůli níž se marihuana vlastně pěstuje. Marihuana obsahuje vysoké množství THC, zatímco konopí ho má jen málo. To je jedním ze zásadních odlišujících znaků mezi marihuanou a konopím. Třeba Kanada rozděluje marihuanu a konopí právě na základě obsahu THC – jestliže má rostlina méně než 0,3 % THC, jde o konopí. Jakékoliv vyšší množství THC v rostlině zapříčiní, že je rostlina považována za marihuanu. Pro srovnání můžeme uvést, že lékařská marihuana obsahuje od pěti do dvaceti procent THC.

K dalším kanabinoidům, které obsahuje konopí seté i marihuana, se řadí CBD. Konopí seté má obsaženo více CBD než THC, zatímco v případě marihuany je to přesně obráceně. Zajímavostí je fakt, že CBD působí tím způsobem, že snižuje psychoaktivní účinky THC. To je dalším odlišujícím znakem obou rostlin.

Pěstování

Konopí i marihuana se pěstují pro různé účely, takže vyžadují rozdílné podmínky pro růst a pěstování.

Lékařské konopí se pěstovalo celé generace a jeho charakteristiky jsou optimalizovány prostředím, kde se pěstovalo. Jde o produkci samičích rostlin, jež produkují kvetoucí pupeny. Konopí seté na rozdíl od toho obsahuje hlavně samčí rostliny, které neprodukují pupeny v žádném stadiu svého životního cyklu. Staletí šlechtění konopí setého vedlo ke zmenšení obsahu THC a rostlina je také vyšší a rychle roste.

Jak již bylo uvedeno, část států rozlišuje marihuanu a konopí na základě obsahu THC. Dosažení nejvyššího limitu THC v marihuaně je složité a potřebuje velkou pozornost – pěstitelé musí udržet stabilní světlo, teplotu, vlhkost, ale též množství oxidu uhličitého a kyslíku. Takové podmínky lze zajistit jedině díky pěstování ve skleníku nebo speciální místnosti.

Naproti tomu konopí seté se většinou pěstuje ve venkovních prostorách. Cílem je vypěstovat velikou rostlinu a maximalizovat výnos z pěstování. V tomto případě je soustředěna menší pozornost na každou rostlinku.

Status legality

Ve velké části zemí světa je zákonem zakázáno pěstovat konopí. Výjimkou je pěstování konopí k lékařským účelům. V USA se konopí nesmí pěstovat vůbec. V EU, Číně a dalších cca třiceti zemích se konopí může pěstovat k lékařským účelům.

Roku 2011 byla největším producentem konopí Čína následovaná Chile a Evropskou unií. V poslední době se výroba konopí hodně rozšířila i v Kanadě.

Přestože je pěstění konopí a marihuany na území USA zakázané, každý rok dosahuje dovoz konopí do USA ceny až 500 milionů ročně.

Pěstování marihuany je postavené mimo zákon ve valné většině států. V některých zemích se však marihuana začala používat jako lék (např. Kanada či Izrael). Ovšem stále platí, že produkce marihuany podléhá mnohem náročnějším pravidlům než produkce konopí. Marihuana stále platí za narkotikum.

Výzkum

Fakt, že pěstění konopí i marihuany je povoleno jen po splnění náročných podmínek, ztěžuje možnost výzkumu rostlin. Pouze minimum výzkumných stanic může zkoumat lékařská pozitiva konopí nebo marihuany.

I přesto byly zjištěny pokroky ve zkoumání přínosů lékařského konopí. Vývoj technologií navíc odhalí další způsoby využití rostlin – jde např. o rychlé nabíjení baterií z konopí, jako se to zkoumá v USA. Konopná vlákna se též využívají pro rozvoj nových forem obnovitelného plastu – tento plast se následně využívá k výrobě autodílů.

Nyní se šíří celosvětová vlna legalizace konopí, takže šancí na jeho využití se budou i nadále zvyšovat. Možnosti jsou téměř nekonečné.